wyprz login: milyges
password: 

Linux wyprz 4.9.0-4-amd64 #1 SMP Debian 4.9.65-3+deb9u1 (2017-12-23) x86_64
                
                
 __   ___  _ _ __ _ __ ____
 \ \ /\ / / | | | '_ \| '__|_ /
 \ V V /| |_| | |_) | |  / / 
  \_/\_/ \__, | .__/|_| /___|.ciasny.net
      __/ | |       
      |___/|_|       

 Shelle takie jak dawniej.

milyges@wyprz:~$ echo Może kiedyś tu się coś pojawi...
Może kiedyś tu się coś pojawi...
milyges@wyprz:~$